Цілі сталого розвитку

Перш ніж пояснити, що таке Цілі сталого розвитку, почнемо з визначення сталого розвитку в цілому.

Сталий розвиток – це розвиток, який відповідає потребам сьогодення без шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Це означає, що кожна ваша дія має супроводжуватись розумінням того, як вона вплине на теперішнє та майбутнє покоління, а також на соціальні, екологічні та економічні аспекти. Таке мислення ми називаємо сталим.

Сталий розвиток вимагає одночасного і збалансованого прогресу в трьох вимірах, які повністю взаємозалежні – економіка, екологія та суспільство.

Для забезпечення сталого мислення були розроблені Цілі сталого розвитку. Це 17 глобальних відповідей на виклики, визначені Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 році, які потрібно реалізувати до 2030 року.

Цілі сталого розвитку є універсальними і можуть реалізовуватись не лише країнами, а й організаціями будь-якого правового статусу, включаючи неурядові, бізнесові та університети. Крім того, ці організації можуть співпрацювати разом. Цілі сталого розвитку побудовані на ідеї партнерства. Досягнення цілей буде неможливим без співпраці та участі всіх.

На 17 цілей передбачено 169 конкретних показників. Кожна ціль має від 1 до 3 індикаторів, які використовуються для вимірювання прогресу у досягненні Цілей та їх ключової місії – НЕ ЛИШИТИ НІКОГО ОСТОРОНЬ!

Цілі сталого розвитку: Мій дім та я

 • Глобальні виклики (наприклад, зміни клімату, технології тощо) є результатом кожної дії кожної людини.
 • Наше стале мислення можна продемонструвати в наших діях:
  • Купувати свідомо
  • Ділитися (ідея sharing) із задоволенням (будинки, книги, машини, речі)
  • Смакувати натуральні продукти без хімічних добавок
  • Пропагувати добрі справи
  • Популяризувати цілі розвитку та стале мислення

Цілі сталого розвитку та Бізнес:

 • Глобальні виклики (наприклад, зміни клімату, технології тощо) є результатом кожної дії кожної компанії чи організації.
 • Корпоративне стале мислення може бути продемонстроване в корпоративних діях:
  • Нести відповідальність
  • Бути етичними
  • Залучати співробітників, партнерів, постачальників до відповідальної поведінки
  • Створити ланцюги відповідальних постачальників
  • Бути активним громадянином у громаді
  • Мати та озвучувати думку щодо кожного суспільного питання
  • Вимірювати та оцінювати корпоративний вплив та створювати звіти про КСВ / Сталий розвиток

Цілі сталого розвитку та Країна:

 • Відповідальні країни – це країни, які роблять внесок у своє суспільство та добробут суспільства у всьому світі, і, як наслідок, ці країни мають більш високий ВВП, рівень процвітання та демократії.
 • Національне стале мислення може бути продемонстровано в таких діях:
  • Поважати права людини, забезпечувати демократію та рівність
  • Дотримуватися екологічних стандартів
  • Боротися з корупцією
  • Робити міста сталими завдяки енергоефективним технологіям та сталому дизайну будівель.
  • Інтегрувати Цілі сталого розвитку в державну політику