Табори психологічної підтримки для підлітків дитячих будинків “Like Camp – лайкни своє життя!”

Про компанію

Команда юристів Pavlenko Legal Group реалізує новий підхід до послуг, що надаються, пропонуючи не просто юридичну послугу і супровід, компанія генерує персоналізовані, нешаблонні рішення, що базуються на об’єктивній інформації. Сьогодні компанія Pavlenko Legal Group закладає фундамент для стійкого розвитку бізнесу Клієнта, націлюючи його на внутрішні зміни, освоєння нових стратегій і інструментів.

Проблемна ситуація

Бідність – це не лише соціально-економічна категорія. Це багатовимірне явище, що охоплює відсутність можливостей для гідного життя, несприйняття таких можливостей, брак ресурсів для розвитку, зневіру до себе та інші розлади ментального здоров’я. На жаль, проблема бідності серед дітей постає в Україні дуже гостро. Понад 105 000 дітей позбавлені батьківського піклування та проживають у дитячих будинках. Такі діти живуть у постійному стресі, оскільки дорослішають без батьківської уваги та любові. Вони є вразливими до будь-яких змін у житті, не маючи навичок подолання труднощів. У разі несприятливих умов життя вони стають більш вразливими та незахищеними від негативного впливу, їм потрібна регулярна психосоціальна підтримка. Такі діти відносяться до “групи ризику”. Дослідження показують, що 40% з них стають правопорушниками, 30% – алкоголіками та наркоманами, 10% – самогубцями, дівчата зазвичай стають секс-працівницями. За статистикою Міністерства охорони здоров’я України, рівень смертності від самогубств в Україні становить 22,5 випадки на 100 тис. населення, 0,6 випадку з яких складають діти та підлітки. У категорії людей з діагнозом психічного розладу до 22% становлять саме діти та підлітки. При цьому багато розладів психічного здоров’я серед молоді не враховується статистикою. Переважно в таких ситуаціях діють латентні розлади, коли пригнічений стан сформовано через загальні умови, в яких перебуває дитина та атмосферу, де сама по собі втрачається надія, довіра та бажання жити. Ми називаємо це загальним виміром щастя. Лише здорові психологічно та щасливі люди спроможні будувати своє життя та брати участь у соціальному житті країни. 

Ситуація, описана вище, склалася через відсутність обов’язкових програм охорони психічного здоров’я та розвитку навичок боротьби зі стресом на національному рівні. Дитячі будинки не мають курсів психічного здоров’я як обов’язкової шкільної дисципліни. У деяких дитячих будинках взагалі відсутні відповідні фахівці. Вживання наркотичних речовин, існуючий воєнний конфлікт у східній частині України та COVID-19 – це глобальні виклики, з якими стикається українська молодь та які загострюють ситуацію з ментальним здоров’ям. Суспільство не приймає дітей з дитячих будинків з розпростертими обіймами, і це посилює їхню депресію та проблеми з адаптацією до суспільства. Тому актуальним є питання розвитку навичок стійкості, особливо серед дітей з дитячих будинків як найбільш незахищеної категорії. Їм потрібно бути впевненими в собі, вміти відпускати негативний минулий досвід та рухатися вперед без агресії до суспільства.

Компанія Pavlenko Legal Group впевнена: займаючись своєю справою, можна давати Світу більше!

Кожен бізнес, в тому числі наш, має бути зацікавлений не тільки в отриманні прибутку, а й у створенні благ для суспільства, сіянні зерен добра і процвітання. Усвідомлення власної відповідальності за те, що відбуваються поруч, – один з показників зрілості людини та бізнесу. Не можна бути щасливим та успішним у бідному суспільстві, коли людина не має доступу до базових благ. Тому ми інвестуємо зусилля в підтримку молоді, яка проходить період становлення в нашій країні, ділимося можливостями та ресурсами для гідного життя. Ми усвідомлюємо, що сучасна молодь є майбутнім нашої країни, її мозком та серцем. Бідність та низька життєстійкість соціально вразливих верств населення є проблемою, що потребує нагального вирішення, оскільки має значущий вплив на економічний розвиток країни загалом та якість ведення нашого бізнесу зокрема.

Рішення проблемної ситуації

З метою розв’язання проблеми компанія організувала проєкт “Like Camp – лайкни своє життя”. Це табори психологічної підтримки для підлітків дитячих будинків, в яких проводиться робота з найбільш вразливою категорією молоді. Такий напрямок корпоративної соціальної відповідальності є невід’ємною складовою бізнес-стратегії компанії. Для ефективної реалізації цілі компанією засновано Всеукраїнський благодійний фонд “Ти можеш”. Місією Фонду є укріплення ментального здоров’я нації та підвищення загального рівня щастя людини. У зв’язку з цим Фонд реалізує проєкти психологічної підтримки, які сприяють оздоровленню емоційного фону населення України та зміцнюють внутрішню стійкість людини протистояти викликам сьогодення через внутрішньо-ментальні та духовні опори.

За допомогою прийнятого рішення ми:

 • працюємо над ліквідацією злиднів та бідності в Україні;
 • збільшуємо охоплення бідного населення адресними програмами соціальної підтримки;
 • підвищуємо життєстійкість соціально вразливих верств населення.

Проєкт Like Camp розпочав свою діяльність у 2018 році та щорічно підтримує 30 дітей (14-18 років) з дитячих будинків. Ми співпрацюємо з дитячими будинками сімейного типу, а також регіональними соціальними центрами. Основна мета проведення таборів – допомогти підліткам вирівняти свій психологічний стан, знайти внутрішні ресурси, прийняти себе та свої життєві сценарії такими, якими вони є, перезапустити своє життя очима позитивного настрою. У проєкті працює базова команда психологів, психотерапевтів, менторів, фітнес-тренерів, дієтологів, лайф-коучів, а також залучаються фахівці з духовних практик та тілесної психології. Опрацьовуються теми здорового харчування та спорту, психіки та тіла людини, сну, довголіття, а також практик любові, прощення і медитації. Табори проходять щороку навесні та восени в рамках річної підтримки підлітків, які перебувають в програмі Фонду. Учасники занурюються в зовсім інше середовище протягом семи інтенсивних тренувальних днів двічі на рік з перервою в 6 місяців. Протягом решти року спеціалісти підтримують дітей у спеціальному Telegram-каналі з регулярною профільною інформацією. Учасники щотижня виконують завдання, які допомагають їм вивчати себе, розбиратися з емоціями та управляти ними. Основні тематики каналу: спорт, здорове харчування і сон; як з користю використовувати соціальні мережі; токсичність оточення; «кармічні зерна»; емоційний інтелект; культурний розвиток; «своє місце» у світі; прийняття та оцінка себе; проходження стресу; мотивація; духовність; людські цінності.

«Лише той, хто сам втрачав бажання жити через депресію, стрес та негативні події, добре знає що це таке. Втрата відчуття щастя – це повна втрата працездатності та повільний рух за негативним сценарієм життя. Наша діяльність сконцентрована саме на тому, щоб навчити людей самостійно повертати собі психологічне здоров’я та знову рухатися вперед без відкатів» – впевнена Олександра Павленко, засновниця Pavlenko Legal Group. Наша компанія обрала таке рішення, оскільки це дієвий спосіб боротьби з бідністю та злиднями, виховання ментально здорового молодого покоління, свідомих громадян України, які творитимуть її майбутнє. Звісно, впровадження будь-якого рішення супроводжується певними труднощами. Особливо, коли мова йде про інноваційний для України проєкт, який не має аналогів.

Основні труднощі, з якими ми зіткнулися:

 • карантинні обмеження у зв’язку з COVID-19;
 • відсутність підтримки фахівців, які є прибічниками традиційних методів навчання;
 • погане покриття Інтернету в деяких регіонах України;
 • відсутність мобільних телефонів у багатьох підлітків;
 • відмова дітей відвідувати програму (близько 6%);
 • труднощі адаптації до звичного оточення у підлітків, які закінчили проєкт;
 • фінансові проблеми партнерів проєкту.

Як долали з труднощі

Команда проєкту контактувала з керівниками дитячих будинків, безпосередньо дітьми та їхніми названими батьками з приводу роз’яснення важливості програми, а також адаптації дітей у звичному середовищі після закінчення курсу. Ми навчали батьків та дітей, як проводити самостійне регулярне навчання за допомогою Інтернет-ресурсів, мобільних телефонів та комп’ютерів. Також багато уваги приділялося інформаційному середовищу, в якому ми працювали з лідерами думок, видатними психологами та педагогами, аби продемонструвати переваги нашого проєкту над традиційними методами навчання. 

Результати прийнятого рішення

Загальний бюджет однієї зміни табору складає 346 000 гривень залежно від особливостей програми. Проведення таборів фінансується компанією Pavlenko Legal Group, а також шляхом залучення на доброчинність коштів фондом-партнером “Благомай”, коштом добровільних внесків компаній та фізичних осіб, що поділяють наш підхід до боротьби із бідністю в Україні.

Ефективність та стабільність проєкту “Like Camp” доведена нашою роботою у 2019-2020 роках. Вже успішно завершили програму 60 підлітків з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Ми вважаємо, що вони готові поширити свої знання на місцях, стати лідерами думок у своєму середовищі та агентами змін. Ми розрахували, що мінімум 1 підготовлений підліток здатний впливати на 10-15 однокласників або друзів, тому мінімум 900 підлітків із дитячих будинків будуть ознайомлені з основами турботи про психічне здоров’я та подолання труднощів. Це якісний підхід до боротьби з матеріальною та духовною бідністю в нашій країні. Отримані результати – зменшення тривожності, поліпшення стійкості та вибудовування стратегій подолання, розвиток критичного мислення та саморегуляції, управління гнівом, емоційний та соціальний інтелект, а також задоволення від життя мешканців дитячих будинків.

Компанія Pavlenko Legal Group популяризує принципи корпоративної соціальної відповідальності та залучає представників бізнесу та громадських організацій, державних установ для активного співробітництва в рамках цілі № 1 “Подолання бідності у всіх її формах та усюди”. Глобальним партнером Фонду стала Israel Trauma Coalition (ITC) – всесвітньо відома організація, яка надає психотерапевтичну допомогу по всьому світу дітям і дорослим, які постраждали від кризових ситуацій. ITC в рамках нашої партнерської угоди надає консультування, професійну підготовку українських психотерапевтів з регіональних дитячих будинків, допомагає вибудувати програму нашого проєкту. Партнерським фондом, який бере участь в організації таборів, є Благодійний фонд “Благомай”, який займається зміною ставлення людей до здійснення добрих справ, зосереджує увагу на допомозі дітям-сиротам, які проживають в дитячих будинках України. Також партнерами проєкту, які беруть активну участь у програмі, є Київський психологічний центр Altera, фітнес-студія “Фактура”, Центр психологічної допомоги Revocanda Plus, Академія системних рішень і бізнес-розстановок та інші. Наразі ми активно співпрацюємо з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством соціальної політики, а також відповідним комітетом Верховної Ради України з метою поширення інструментів психологічної підтримки для масової роботи з соціально вразливими верствами населення та формування відповідних інституцій на національному рівні.

Додатки

 1.  Офіційна сторінка компанії Pavlenko Legal Group у Facebook 
 2.  Офіційна сторінка Всеукраїнського благодійного фонду “Ти можеш”
 3.  Перемога компанії у премії Legal Awards 2020 в номінації «Юридична фірма року Pro Bono», відзнака діяльності фонду та таборів психологічної підтримки
 4.  Фільм про першу зміну табору 
 5.  Фільм про випускників табору 
 6.  Олександра Павленко про діяльність компанії та табори  

Related Articles

Позитивні зміни, що відбулися в UKRSIBBANK BNP Paribas Group під час пандемії COVID-19

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ, ЯКА МАЛА МІСЦЕ Під час пандемії COVID-19 стало зрозуміло, що банки за будь-яких обставин повинні продовжувати виконувати свою соціальну функцію та обслуговувати клієнтів.…

Responses

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *